Απόφαση του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 10ης Μαΐου 2007.