Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 778/2007 tat- 2 ta’ Lulju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 761/2007 li jistabbilixxi d-dazji ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali li huma applikabbli mill- 1 ta’ Lulju 2007