Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 812/2009 tat- 3 ta' Settembru 2009 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju fi IIa u IV; fl-ilmijiet tal-KE ta' IIa, IIIb, IIIc u IIId min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Belġju