Cosmetische producten (herschikking) ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (herschikking) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))