Kosmētikas līdzekļi (pārstrādāta redakcija) ***I Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kosmētikas līdzekļiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))