Kosmetikos gaminiai (nauja redakcija) ***I 2009 m. kovo 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kosmetikos gaminių (nauja redakcija) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))