Kozmetikai termékek (átdolgozás) ***I Az Európai Parlament 2009. március 24-i jogalkotási állásfoglalása a kozmetikai termékekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))