Is-Sena Ewropea ta’ Volontarjat (2011) * Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas- 26 ta' Novembru 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-Sena Ewropea ta’ Volontarjat (2011) (COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))