Vec F-79/07: Žaloba podaná 31. júla 2007 – Braun-Neumann/Parlament