Förslag till avgörande av generaladvokat Geelhoed föredraget den 29 november 2001. # Europeiska kommissionen mot Franska republiken. # Fördragsbrott - Direktiv 91/676/EEG - Skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket - Förteckning över förorenade vatten - Angivande av känsliga områden. # Mål C-258/00. kommissionen mot Frankrike TITJUR