Mål C-301/05 P: Domstolens beslut av den 11 oktober 2007 – Hans-Peter Wilfer mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Ordmärket ROCKBASS – Avslag på registreringsansökan – Anledning saknas att döma i saken)