Zadeva C-301/05 P: Sklep Sodišča z dne 11. oktobra 2007 – Hans-Peter Wilfer proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba – Znamka Skupnosti – Besedna znamka ROCKBASS – Zavrnitev registracije – Ustavitev postopka)