Sprawa C-301/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 11 października 2007 r. — Hans-Peter Wilfer przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowne oznaczenie ROCKBASS — Odmowa rejestracji — Umorzenie postępowania)