Lieta C-301/05 P: Tiesas rīkojums 2007. gada 11. oktobrī — Hans-Peter Wilfer /Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācija — Kopienas preču zīme — Vārdisks apzīmējums ROCKBASS — Reģistrācijas atteikums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)