Дело C-301/05 P: Определение на Съда от 11 октомври 2007 г. — Hans-Peter Wilfer/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (Жалба — Марка на Общността — Словен знак ROCKBASS — Отказ на регистрация — Липса на основание за постановяване на решение по същество)