Uredba Komisije (ES) št. 226/2007 z dne 1. marca 2007 o izdaji dovoljenja za Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 in Levucell SC10 ME) kot dodatka v krmi(Besedilo velja za EGP).