2007 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 226/2007 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 ir Levucell SC10 ME) kaip pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE )