Komission asetus (EY) N:o 226/2007, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2007 , Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 -valmisteen (Levucell SC20 ja Levucell SC10 ME) hyväksymisestä rehun lisäaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )