Vec F-44/08: Žaloba podaná 8. apríla 2008 – Tsarnavas/Komisia