Cauza F-44/08: Acțiune introdusă la 8 aprilie 2008 — Tsarnavas/Comisia Comunităților Europene