Kohtuasi F-44/08: 8. aprillil 2008 esitatud hagi — Tsarnavas versus komisjon