Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)