Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen