Cauza C-47/08: Acțiune introdusă la 11 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei