Kohtuasi C-47/08: 11. veebruaril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik