2008/398/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 30 ta' April 2008 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet ta' l-aġenziji tal-ħlas tal-Litwanja u s-Slovakkja rigward l-infiq fil-qasam ta’ miżuri għall-iżvilupp rurali ffinanzjat mis-Sezzjoni tal-Garanzija tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Gwida u Garanzija (FAEGG), għas-sena finanzjarja 2006 (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1713)