Komunikazzjoni mill-Kummissjoni - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) - Stima tal-impenji, tal-ħlasijiet u tal-kontribuzzjonijiet li għandhom jitħallsu mill-Istati Membri għas-snin 2009 sal-2013