Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 27/08/2008 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.5275 - DELEK NEDERLAND / SALLAND OLIE HOLDING) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)