Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1215/2008 tal- 5 ta’ Diċembru 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota ta’ tariffa tal-Komunità għax-xgħir tal-maltu minn pajjiżi terzi u li jieħu d-deroga minn Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (Verżjoni kodifikata)