2009/786/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 26 ta’ Ottubru 2009 li teħles lir-Renju Unit minn ċerti obbligi għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE fir-rigward tal- Avena strigosa Schreb (notifikata bid-dokument numru C(2009) 8038) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)