Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (l-Awla ta' l-Appelli) tat-2 ta' April 2009.