Kawża C-344/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas- 16 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Rejonowy w Kościanie — Repubblika tal-Polonja) — proċeduri kriminali kontra Tomasz Rubach ( Protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi — Speċi elenkati fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 338/97 — Prova tan-natura legali tal-ksib ta’ kampjuni ta’ dawn l-ispeċi — Oneru tal-prova — Preżunzjoni tal-innoċenza — Drittijiet tad-difiża )