Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 4 ta’ Frar 2008 dwar programm ikkoordinat ta’ monitoraġġ mill-Komunità għall-2008 biex tiġi aċċertata l-konformità mal-livelli massimi ta’ residwi ta’ pestiċidi ġewwa u fuq iċ-ċereali u ċerti prodotti oħra li joriġinaw mill-pjanti u li tikkonċerna programmi nazzjonali ta’ monitoraġġ għall-2009 (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 369) Test b’relevanza għaż-ŻEE