EFTA järelevalveameti teatis riigiabi tagasinõudmisel kehtivate intressimäärade ning viite- ja diskontomäärade kohta, mida kohaldatakse EFTA riikide suhtes alates 1. jaanuarist 2016 — Avaldatud kooskõlas viite- ja diskontomäärasid käsitlevate eeskirjadega, mis on sätestatud järelevalveameti riigiabi suuniste VII osas ja järelevalveameti 14. juuli 2004. aasta otsuse nr 195/04/COL (ELT L 139, 25.5.2006, lk 37, ja EMP kaasanne nr 26/2006, 25.5.2006, lk 1) artiklis 10