Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 878/2007/ES z  23. júla 2007 , ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie č. 804/2004/ES, ktorým sa zriaďuje akčný program Spoločenstva na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstva (program Hercule II)