Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1244/2007 ta’ l- 24 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2074/2005 rigward miżuri ta’ implimentazzjoni għal ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jistipula regoli speċifiċi dwar kontrolli uffiċjali għall-ispezzjoni tal-laħam (Test b’relevanza għaż-ŻEE)