2008/686/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l- 20 ta’ Awwissu 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2005/59/KE dwar żoni fejn il-pjanijiet għall-eradikazzjoni tad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-ħanżir salvaġġ u l-vaċċinazzjoni ta’ emerġenza għall-ħanżir salvaġġ kontra d-deni klassiku għandhom jiġu implimentati fis-Slovakkja (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 4428)