Zadeva T-185/18: Tožba, vložena 4. marca 2018 – Lucchini/Komisija