Kawża C-6/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat- 22 Novembru 2007 — Cofradía de pescadores San Pedro de Bermeo et vs Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u r-Repubblika Franċiża (Appell — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità — Prinċipji ta' stabbiltà relattiva, ċertezza legali u aspettattivi leġittimi — Ammissibbiltà — Appell in parti infondat u in parti ammissibbli — Appell inċidentali — Talba għat-tħassir ta' parti mis-sentenza tal-Prim'Istanza fejn iddikjarat li mhux meħtieġ li tiddeċiedi fuq eċċezzjoni ta' inammissibbiltà mqajma fil-konfront ta' rikors li ġie miċħud bħala infondat — Nuqqas ta' interess ġuridiku — Res judicata)