Kawża C-322/09 P: Appell ippreżentat fit- 12 ta’ Awwissu 2009 minn NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB mis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) mogħtija fid- 9 ta’ Ġunju 2009 fil-Kawża T-152/06: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej