Programmi ta’ ristrutturazzjoni fis-settur tal-qoton * Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat- 22 ta’ April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 637/2008 fir-rigward tal-programmi ta’ ristrutturazzjoni [programmi nazzjonali ta’ ristrutturar] għas-settur tal-qoton (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))