Skupni katalog sort zelenjadnic – Dodatek 2020/5 (Besedilo velja za EGP)