Decyzja Rady z dnia 20 września 2011 r. w sprawie mianowania oraz zmiany na stanowisku członka rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego