Rapport Speċjali Nru 1/2008 dwar il-proċeduri għall-eżami preliminari u evalwazzjoni ta’ proġetti kbar ta’ investiment għall-perijodi ta’ programmar ta’ l-1994-1999 u ta’ l-2000-2006 flimkien mar-risposti tal-Kummissjoni