Opinion of the European Economic and Social Committee - Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji — COM(2006) 785 finali — 2006/0274 (COD)