Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Intejbu l-mobilità taż-żgħażagħ fl-Ewropa: aspetti prattiċi u aġenda