Ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta' Marzu 2001 li jippermetti l-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fl-iskema Komunitarja għall-immaniġġjar ta' l-ambjent u verifika (EMAS)