2008/66/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 21 ta’ Jannar 2008 dwar kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità lill-Portugall għall-programm tiegħu sabiex isaħħaħ infrastrutturi ta’ spezzjoni fl-2008 għall-iċċekkjar tas-saħħa tal-pjanti fuq pjanti u prodotti tal-pjanti li ġejjin minn pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 43)