Rapport mill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni fl-2005-2006 tad-Direttiva 2002/15/KE dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (l-ewwel Rapport mill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-ħin tax-xogħol marbut mat-trasport bit-triq) {SEC(2009)1099}