2008/911/EB: 2008 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas, nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6933) (Tekstas svarbus EEE)